Curs Gestió administrativa, comptable i tributària a l’empresa. La pràctica. A Can Gavarra

Dilluns 6, 13, 20 i 27 de febrer i 6 de març Cada sessió tindrà una durada de 4 hores GESTIÓ ADMINISTRATIVA, COMPTABLE I TRIBUTÀRIA A L’EMPRESA. LA PRÀCTICA. Adreçat a personal directiu o responsable de gestió d’empreses de recent creació Formació pràctica seguint el recorregut des de l’emissió/recepció de la factura fins al cobrament…

Curs Gestió administrativa, comptable i tributària a l’empresa. La pràctica. A Can Gavarra

Dilluns 6, 13, 20 i 27 de febrer i 6 de març Cada sessió tindrà una durada de 4 hores GESTIÓ ADMINISTRATIVA, COMPTABLE I TRIBUTÀRIA A L’EMPRESA. LA PRÀCTICA. Adreçat a personal directiu o responsable de gestió d’empreses de recent creació Formació pràctica seguint el recorregut des de l’emissió/recepció de la factura fins al cobrament…