economia circular

6,4 milions d’euros d’ajuts per impulsar l’ús dels residus com a recursos

Es subvencionaran els projectes de prevenció i preparació per a la reutilització dels residus i de foment l’economia circular i la utilització d’àrids reciclats dels residus de la construcció També es destinarà una partida al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha aprovat…