El Roure - Formació anglès SOC

Formació ocupacional al Roure: Anglès Gestió comercial

Curs de formació ocupacional: ANGLÈS: GESTIÓ COMERCIAL Formació teòrica i pràctica a l’aula 220h – Del 20/04/17 al 22/06/17 de 9 a 14 hores. De dilluns a divendres Competència general: Desenvolupar en llengua anglesa els processos de comunicació oral i escrita generats per l’activitat comercial de l’empresa.  Ocupacions o llocs de treball relacionats: Qualsevol ocupació vinculada a…

El Roure, formació ocupacional magatzem

Formació ocupacional al Roure: Certificat de professionalitat nivell 3 organització i gestió de magatzems

Certificat de professionalitat de nivell 3 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS 400h Formació teòrica 320h 28/02/17-22/06/17 de 15h a 20h De dilluns a dijous i un divendres al mes Competència general: Organitzar i controlar les operacions i els fluxos de mercaderies del magatzem d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent, i assegurar la qualitat i…

El Roure - Formació anglès SOC

Formació ocupacional al Roure: Anglès Gestió comercial

Curs de formació ocupacional: ANGLÈS: GESTIÓ COMERCIAL Formació teòrica i pràctica a l’aula 220h – Del 20/04/17 al 22/06/17 de 9 a 14 hores. De dilluns a divendres Competència general: Desenvolupar en llengua anglesa els processos de comunicació oral i escrita generats per l’activitat comercial de l’empresa.  Ocupacions o llocs de treball relacionats: Qualsevol ocupació vinculada a…

El Roure, formació ocupacional magatzem

Formació ocupacional al Roure: Certificat de professionalitat nivell 3 organització i gestió de magatzems

Certificat de professionalitat de nivell 3 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS 400h Formació teòrica 320h 28/02/17-22/06/17 de 15h a 20h De dilluns a dijous i un divendres al mes Competència general: Organitzar i controlar les operacions i els fluxos de mercaderies del magatzem d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent, i assegurar la qualitat i…